[1]
กิจเลิศผล อ., กิรติวงศ์วรรณ ร., กาญจนาเพ็ญกุล ด., หอมเทียน จ., นุชสา พ., ลิบุตรดี ธ. and ฬียาพรรณ จ. 2019. โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Medical Bulletin. 12, 2 (Jul. 2019), 72–78.