[1]
หนูเสน พ., แรงครุฑ ส. and ทองสุขใส ส. 2019. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin. 12, 2 (Jul. 2019), 87–94.