[1]
นาคบุญนำ ร., ผึ่งผาย ก. and กังธีรวัฒน์ ว. 2019. การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Siriraj Medical Bulletin. 12, 2 (Jul. 2019), 116–121.