[1]
สกุลกันบัณฑิต ก., โชคไพศาล ว., โตเจริญโชค ธ. and พรวิลาวัณย์ ส. 2019. การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด. Siriraj Medical Bulletin. 12, 3 (Dec. 2019), 188–195.