[1]
ธิคม ณ., ชัยวัฒน์ อ. and จิตตวัฒนรัตน์ ก. 2019. ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม. Siriraj Medical Bulletin. 12, 3 (Dec. 2019), 196–201.