[1]
โสธนะเสถียร ส. and ศรีประภาภรณ์ ว. 2020. การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin. 3, 1 (Feb. 2020), 31–39.