[1]
นวลมิ่ง ป., ตันสกุล ส., ซื่ออุดมทรัพย์ จ. and ศรีนวลไชย ว. 2020. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Medical Bulletin. 13, 1 (Feb. 2020).