[1]
คงสมชม อ., สุดาชม ว. and เจนวรรณธนะกุล ป. 2020. ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร . Siriraj Medical Bulletin. 13, 1 (Feb. 2020).