[1]
ศรีสันติโรจน์ ณ. 2020. การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด. Siriraj Medical Bulletin. 4, 1 (May 2020), 5–7.