[1]
สุขพณิชนันท์ ส. 2020. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล. Siriraj Medical Bulletin. 4, 1 (May 2020), 15–18.