[1]
ฉายะจินดา เ. 2020. ภาวะแท้งติดเชื้อ. Siriraj Medical Bulletin. 4, 2 (May 2020), 49–52.