[1]
ธัญญพืช อ. 2020. กว่าจะเป็นวัฒนธรรมมหิดล: สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน. Siriraj Medical Bulletin. 4, 2 (May 2020), 53–56.