[1]
พิชัยศักดิ์ ว. 2020. การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล. Siriraj Medical Bulletin. 5, 1 (May 2020), 1–11.