[1]
ชื่นภักดี ร. 2020. ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒. Siriraj Medical Bulletin. 5, 1 (May 2020), 22–28.