[1]
วันศรีสุธน ว., สิงหกันต์ ศ. และ จุลกทัพพะ ส. 2020. การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่มีผลต่อการให้รหัส ICD จากการตรวจสอบรหัส ICD real time ของผู้ป่วยใน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. เวชบันทึกศิริราช. 5, 2 (พ.ค. 2020), 62–68.