[1]
อินทิยนราวุธ ต. , อาชาวกุลเทพ ช. และ กล่อมจิตเจริญ ส. 2022. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด. เวชบันทึกศิริราช. 15, 4 (ต.ค. 2022), 254–259. DOI:https://doi.org/10.33192/smb.v15i4.257389.