[1]
สนั่นศิลป์ ว. 2017. ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1). Siriraj Medical Bulletin. 9, 1 (Mar. 2017), 30–33.