[1]
สนั่นศิลป์ ิ. 2017. ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 2). Siriraj Medical Bulletin. 9, 2 (Mar. 2017), 84–89.