[1]
พนาดำรง เ. 2017. มุ่งสู่. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM. Siriraj Medical Bulletin. 9, 2 (Mar. 2017), 90–92.