[1]
ทองพรม ว. 2017. การจัดทำและการเผยแพร่ผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. Siriraj Medical Bulletin. 9, 2 (Mar. 2017), 93–97.