[1]
จิรนันทกาญจน์ ธ. 2017. การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์. Siriraj Medical Bulletin. 9, 2 (Mar. 2017), 98–106.