[1]
ฉายะจินดา เ. 2017. การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้. Siriraj Medical Bulletin. 8, 2 (Mar. 2017), 83–88.