[1]
รักบางบูรณ์ ธ. 2017. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษากายอุปกรณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร. Siriraj Medical Bulletin. 8, 2 (Mar. 2017), 62–69.