[1]
ธรรมวุฒิ ว. 2017. การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Medical Bulletin. 7, 1 (Mar. 2017), 20–25.