[1]
บวรกิตติ ส. 2017. ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา. Siriraj Medical Bulletin. 6, 1 (Mar. 2017), 46–47.