[1]
สถิรเรืองชัย ศ. 2017. การรักษาความลับของผู้ป่วย. Siriraj Medical Bulletin. 6, 2 (Mar. 2017), 95–100.