[1]
ธรรมลิขิตกุล ว. 2017. เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ. Siriraj Medical Bulletin. 6, 2 (Mar. 2017), 117–120.