[1]
นวพันธุ์ ก. 2017. การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด. Siriraj Medical Bulletin. 4, 3 (Apr. 2017), 83–87.