[1]
สุขพณิชนันท์ ส. 2017. การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission). Siriraj Medical Bulletin. 2, 1 (Apr. 2017), 7–9.