[1]
เหลืองสุวรรณ ศ. 2017. การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน. Siriraj Medical Bulletin. 2, 1 (Apr. 2017), 16–20.