[1]
เพ็ชรยิ้ม ส. 2017. การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor). Siriraj Medical Bulletin. 2, 1 (Apr. 2017), 21–30.