[1]
ฟองศิริไพบูลย์ ว. 2017. แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ. Siriraj Medical Bulletin. 2, 1 (Apr. 2017), 44–53.