[1]
เศรษฐบรรจง ส. 2017. พิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ Toxicology in Medicolegal Death Investigation. Siriraj Medical Bulletin. 2, 2 (Apr. 2017), 84–91.