[1]
ปาลเดชพงศ์ เ. 2017. การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ. Siriraj Medical Bulletin. 2, 2 (Apr. 2017), 92–95.