[1]
สุขพณิชนันท์ ส. 2017. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์. Siriraj Medical Bulletin. 2, 2 (Apr. 2017), 107–112.