[1]
สวัสดิ์มงคล ป. 2017. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors influence the success of ICD coding for inpatients at Siriraj Hospital). Siriraj Medical Bulletin. 2, 3 (Apr. 2017), 121–130.