[1]
สุขพณิชนันท์ ส. 2017. เตมเปราตูระ (Temperature). Siriraj Medical Bulletin. 1, 1 (Apr. 2017), 49–54.