[1]
ถิฐาพันธ์ ว. 2017. ที่มาศัพท์แพทย์: โรคของสะดือ. Siriraj Medical Bulletin. 1, 1 (Apr. 2017), 55.