[1]
สุวรรณกูล ภ. 2017. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ. Siriraj Medical Bulletin. 1, 1 (Apr. 2017), 61–63.