[1]
เลิศบรรณพงษ์ ต. 2017. น้ำหนักตัวมารดากับการตั้งครรภ์: ปัจจัยที่สูติแพทย์อาจมองข้าม. Siriraj Medical Bulletin. 1, 2 (Apr. 2017), 81–90.