[1]
ถิฐาพันธ์ ว. 2017. ที่มาศัพท์แพทย์: ภาวะกะเทย (Hermaphrodite). Siriraj Medical Bulletin. 1, 2 (Apr. 2017), 105–106.