[1]
ธรรมลิขิตกุล ว. 2017. โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา. Siriraj Medical Bulletin. 1, 3 (Apr. 2017), 152–158.