[1]
ถิฐาพันธ์ ว. 2017. ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo). Siriraj Medical Bulletin. 1, 3 (Apr. 2017), 159–160.