[1]
พวงวรินทร์ น. 2017. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ. Siriraj Medical Bulletin. 1, 3 (Apr. 2017), 191–192.