[1]
ธรรมอักษร ภ. 2017. การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน. Siriraj Medical Bulletin. 10, 1 (May 2017), 34–41.