[1]
ดังก้อง แ. 2017. การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม. Siriraj Medical Bulletin. 10, 2 (Aug. 2017), 115–121.