(1)
วัฒนายิ่งเจริญชัย ร. วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด. Siriraj Med Bull 2017, 10, 204-212.