(1)
พนาดำรง เ. การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story Telling). Siriraj Med Bull 2019, 9, 194-196.