(1)
นวลมิ่ง ป.; ตันสกุล ส.; ซื่ออุดมทรัพย์ จ.; ศรีนวลไชย ว. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull 2020, 13.