(1)
คงสมชม อ.; สุดาชม ว.; เจนวรรณธนะกุล ป. ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร. Siriraj Med Bull 2020, 13.